Reklama

Relácia V siedmom nebi dostala pokutu. Vilo Rozboril prekročil hranicu dôstojnosti

Reklama
Ešte 13. apríla 2016 odvysielala televízia JOJ jeden špecifický diel programu V siedmom nebi, ktorý Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhodnotila ako problémový. A po rokoch je už známa aj výška pokuty. 

Reklama