Reklama

Presuň jednu zápalku tak, aby vznikol štvorec

Reklama
Tvojou úlohou je presunúť jednu zápalku tak, aby vznikol štvorec. Vieš ako na to?
Reklama